Mantu

MANTU kuwe istilahe wong Jawa nggo wong sing nduwe hajat pengantenan. Upacara pengantenan adat Jawa kuwe salah sawijine upacara sakral sing duwe rantaman (rancangan) upacara lan tata cara sing wis pakem. Upacara pengantenan kiye nglambangna sapatemonan antarane penganten wadon karo penganten lanang.

Dina minggu wingine 28 Januari taun 2018, Man Damin mantu olih wong Solo. Dadi Man Damin sekeluarga kudu maring Solo nekani pengantenan anake. Sing arane mantenane wong Solo ebyeg nemen. Maring Solo bae adoh lha kiye kudu riwa-riwi merga acarane ora sisan breg. Ana lamaran, ana ijab kobul toli resepsi sing dinane lete suwe. Antarane ijab kobul karo resepsine lete 16 dina dewek, mergane nganggo etungan toli gedung sing pan dienggoni lagi laris-larise.

Man Damin ora duwe sedulur nang Solo umpamane turu nang hotel ya enteng bebek enteng ayam, wong sing melu ijab kobul karo resepsi sekandang bentang. Untunge bae ana Kang Acto batir SMA Tegal sing duwe umah nang Solo toli umahe gede nemen bisa nggo kempul keluargane Man Damin.

Lagi ijab kobul 11 Januari, bar ijab kobul ora nana walimahan. sing teka mung sedulur-sedulure dewek karo tangga perek. Segurunge ijab ana upacara srah-srahan wong Tegal monine sarahan. Srah-srahan kuwe pihak lanang nyerahna uba rampe karo biaya sing bakal kanggo ngleksanakaken pesta pengantenan. Contone uba rampe kuwe beras, sayuran, jajan pasar, ali-ali, busana putri, perhiasan, woh-wohan, sayuran, lan liyane sing duwe makna dewek-dewek. Saliyane kuwe sing dipasrahna kuwe duwit nggo calon penganten wadon sing bakale dienggo mbiayai acara pesta penganten.

Walimah kuwe artine kempul karo mangan-mangan. Adong nang Tegal nganggo istilah Walimatul ‘Urs. ‘Urs artine pernikahan. Walimatul ‘urs – atawa biasane darani walimah tok, yakuwe acara kumpul-kumpul alias kendurenan, slametan, resepsi, atawa pesta sing dilakoni nggo tanda syukur ana pernikahan, mbagi berkah, mbagi bebungah karo wong liya. Seliyane kuwe nggo ngumumna maring wong-wong khususe tanggane bab pengantenan kuwe ben ora ndadikna pitnah.

Man Damin karo keluargane anjog Solo dina Sabtu bengi, dina minggu bar subuh wis nang gedung Wisma Batari. Sing arane paes model Solo ora pudat-pudat. Bentinge bae rangkep-rangkep, kuwe nggo wong lanang. Apa maning nggo wong wadon, ana nggawe alis, masang idep palsu, jilbab udeng-udeng.
Mangkane Man Damin kuwe duwe penyakit sing nguyuhan, adong Bi Sijah merga duwe riwayat gagal ginjal ya ana lemes ana mumet pirang-pirang sing dirasakna awake krasa ora enak.

BACA JUGA :  Bahasa adalah Produk Kebudayaan

Mung bae merga atine bungah anak lanang nomer siji Wicaksono Wisnu Legowo olih jodo sing disenengi yakuwe Riandini Tri Astuti, penyakite ndadak kalis kabeh mbuh mlayu maring endi. Man Damin nahan nguyuh jam-jaman, pan nguyuh kepriben wong bentinge kenceng anjong ngisore wudel, jarite adong njagong lempitane kudu diunggahna ndisit. Kepaksane ora nginung jam-jaman.

Semono uga Bi Sijah, pringas-pringis awake nggreges kurang turu wektune jejer maten toli salaman karo tamu-tamune mringisi karo nahan lara.“ Kayong beger Kang meseme ora liren-liren “ kandane Wa Kamid lagi salaman.“ Beger apane, belih ngarti wong sing mau beten nguyuh, “semaure Man Damin.“ Tamune akeh ya Kang,” kandane Wa Yasik.“ Iya kiye ponakan sing Tegal pada teka, kakang-adine, tanggane, batir sing Surabaya, Yogya, Klaten, Jakarta pada teka.

Semono uga batir-batir sekolah SMA lan SMP, padahal ulem-uleme liwat WA. Batir pengajian Kalimasada ya ora keri, tua-tua mboran pada kiyeng maring Solo,” semaure Man Damin.

Resepsi mantenan pragat, wong-wong pada kekes-kekes sedulur-dulur dina kuwe labas balik. Man Damin karo Bi Sijah tembe kemutan mangan, wetenge ngelih tapiken laka sing dipangan. Panganan resepsi wis enteng kabeh, pas kaya kuwe Kang Darmanto Marnadi karo bojo lan anake teka, ngarti wis laka sing dipangan dadi maring warung. Bi Sijah dienteni pan dijak mangan ganing Kang Darmanto, ora nungul-nungul, nungul pisan karo prengat-prengut kaya biasane lagune Bi Sijah.

“ Lawas temen sih Jah, “ jare Man Damin,“ Kiye Kang, mata kaya klilipen tak rambang ora mempan, “ semaure Bi Sijah. Man Damin ndeleng matane Bi Sijah, dijembet mbokan ana sing nglilip. “ Klilipen priben, kuwe iden palsune gurung dijukut, “ kandane Man Damin. Bi Sijah ngraba-ngraba matane krasa ana rambut luwih nang idepe, toli tembe mesem kalah isin.

Man Damin poyan maring besane sisan pan balik, toli karo Kang Darmanto Marnadi maring warung sing menune ana balungan sungsum, tengkleng karo sega goreng. Kang Darmanto Marnadi manganne sega goreng. Ora nyana ora ngira, dina kuwe ketemuan pungkasan Man Damin karo Kang Darmanto. Dina Senen awan Man Damin balik, anjog Kendal olih kabar Kang Darmanto dirawat nang RS Muhamadiyah Solo, lagi nyebrang gili ketabrang mongtor, senen bengine seda : Innalillahiwainnailaihirojiun, muga-muga husnul khotimah.

Scroll to top
error: