Riyaya

BADA kurang telung dina maning, Man Damin durung nduwe sarung batik Tegal tulen nggo riyaya. Sawise disunat nganti saprene Man Damin angger sholat riyaya ora nganggo sarung batik ora mantep. Bada taun kiye anake sing nang Jakarta njanjeni repan nukukna sarung kawung ning ora sarung sawatan.

Sewulan kepungkur anake SMS maring Muniroh juragan batik Kalinyamat Wetan pesen batik kawung. Mung bae ora tau ditakokna wis dadi apa gurung sampeken badane enggal anjog gurung ana kabare. Toli anake sing nang Jakarta ngablu nganti saprene gurung balik, ora kanda kapan balike. Jarene tah pokoke segurunge kupat badane mateng wis anjog Tegal.

Seoran-oran bada angger laka sarung batik Tegalan batik Pekalongan, pokoke sarung batik. Ora mung kuwe, kupluke atawa pecine njaluke kudu peci cap baya ning ora cap biyawak. Ning dudu cap baya atawa biyawak ora gelem nganggo, bagjane sholate ora kuplukan.

Man Damin selugune egin nyimpen sarung pirang-pirang, ana sarung palekat, sarung byur, sarung ikete Jamal Azaputek jumlahe ora kepetung. Gudu ora seneng sarung palekat atawa sarung iket, Man Damin nggal dinane malahan senenge nanggo sarung iket atawa sarung byur. Mung bae angger bada bisa ora bisa kudu sarung batik.

“ Wong pada bae sarunge ka tengkulah ngenteni sing gurung karuan dadi,” kandane Bi Sijah bojone. “Sarung byur nang lemari egin akeh gurung tau dienggo. Pisan-pisan bada nganggo sarung byur kenang apa sih, Kang?” Bi Sijah mbuka lemari ngetokna sarung byur sing egin ana kotake, toli egin plastikan.

Luwih sing lima sarung anyar sing gurung tau dienggo disrogna nang meja. Man Damin ora acan-acan nglirik. “Nyong wis ngarti Jah, ora usa sarung nang lemari ditokna kabeh. Wong sarung sing ketriwal bae nyong egin kemutan, “ kandane Man Damin. “ Angger kawunge gurung dadi ya tuku nang toko Melati ngarep pasar esuk mbokan ana.”

Bi Sijah, ora semaur mung ngelus dada raine katon mrengut mikirna bojone sing wateke kaku ora bisa diluk. Angger nduwe karep kudu, ora ndeleng swasana. Bula-bula anake sing nang Jakarta wis anjog tah mending bisa rembugan.
Bi Sijah mbatin bocah ka ora balik-balik, apa gurung olih karcis nggo balik. Repan numpak sepur apa bis ora kanda-kanda. Meningan lagi wayahe akeh wong mudik giline sesek sing dadi wong tua melu-melu watir.
***
Hawa kayong semromong, timbangane puasane batal krana dugal karo bojone sing nggremeng bae Man Damin metu luruh hawa. Nang padung ngisor wit waru ngarep umahe Wa Kamid Man Damin ngetehel. Krungu watuke Man Damin, Wa Kamid metu umah nemoni Man Damin.

BACA JUGA :  Market Place Bumiayu, Program Terbaru Membantu Pelaku UMKM Lokal

“ Eh rika Man Damin, dengaren lagi ana prekara apa, puasa-puasa ka prengat-prengut,” kandane Wa Kamid karo njejeri Man Damin. “Badane wis anjog endi, Kang,’ Man Damin ora nyemauri pitokanan Wa Kamid malah takon maring Wa Kamid. “Bada ora usah dienteni engko anjog dewek, Kang,’ semaure Wa Kamid, “ Rika ngenteni bada, sih repan apa.”

” Ya takon bae, toli rika repan riyaya nang endi, Kang, “ Man Damin takon maning maring Wa Kamid.“ Masjid kene bae, rika sih nang Masjid Agung? Biasane rika riyaya nang Masjid Agung, karo pamer sarung batik,” Wa Kamid nyindir Man Damin. “Sarung ka batik, kaya tapihe wong wadon.” “ Rika ka ngartinan, wong sarung batike gurung dadi ka,” semaure Man Damin.

“ Jare nyong tah sing penting bisa sholat riyaya, aja kaya Wa Yasik taun wingi wurung sholat riyaya. Sampeken saprene Wa Yasik nggo omongan tangga-tangga. Wektu kuwe, Wa Yasik ora tau-taune melu takbiran nang Masjid. Jam telu esuk balik slojor turu karo ngenteni wayahe sholat riyaya.

Sholat riyaya wis diwiwiti, Wa Yasik gurung katon. Sampeken khatib manjat podium khotbah Wa Yasik gurung katon. Barang khotbah wisan, Wa Yasik tembeken nongol. Wong-wong pada cekakakan gemuyu, Wa Yasik plonga-plongo. Kalah isin Wa Yasik merek maring nyong, dikirane kaya sholat jemuwahan, nglilir egin khotbah ngliyep maning ngenteni khotbahe pragat. ”

Man Damin kemutan batire sing nang Brebes, Marsis Santoso, pisan-pisan pengin sholat riyaya, mangkate barang khatibe khotbah. Tembeken nggelar sajadah sing sholat pada bubar, Marsis lingak-linguk kaya ketek ditulup. Slamet riyaya 1434 H minal ‘aidin wal faizin, pangapurane sing akeh, ya.

Scroll to top
error: