Ngumbah Getih

JAM mlakune kayong nglengged, sing mau ora anjog jam sewelas. Wektu sing dienteni Bi Sijah bojone Man Damin kaya mandeg greg nang jam wolu. Prengasane wis suwe ngaplang-ngaplang nang kolong ngumbah getih (hemodialisa / HD) amben sing ukurane mung pas nggo ngaplang-ngaplang ora bisa polah liyane.

Wis ping lima kiye Bi Sijah kudu ngumbah getih nang Kardinah ngrasakna urip kayong wis ora nana sing diarep-arep, semana uga Man Damin karo bocah-bocahe. Bisane mung pasrah karo Gusti Allah. Mung bae nggo Bi Sijah seliyane pasrah uga kudu tabah merga awak rasane ora karuan, ana mumet, mules, gatel, sesenggukan, sering ndrogdog kayong kabeh rasa lara tumplek-blek, apa maning adong tengah wengi.

“Kang donge nyong penyakite apa bisana rasane ora karu-karuan, “Bi Sijah ngomonge nggrentes. Man Damin temungkul karo ngruwiceh metu banyu matane, cangkeme komat-kamit dzikir, ndonga, maca ayat kursi, Yasin, Al-Mulk. Bocah-bocahe sing nang Jakarta karo Yogyakarta pada balik melu prihatin ngarti manene lara sing ora lumrah.

“Penyakit kuwe salah siji dlanggunge menungsa ben kenal karo Gusti Allah, sabar Ya Jah kowen lagi diuji ganing Pangeran. Jare Ustad Kusen pahalane wong lara kuwe merga sabare Jah, “ kandane Man Damin suwarane lirih. “Nyong kurang sabar apane Kang, ya Allah…,” Bi Sijah ngrintih.

***
Ora idep-ora weruh Bi Sijah getihe kudu dikumbah. Pancen wis suwe Bi Sijah duwe penyakit gula, seliyane kuwe Bi Sijah uga tau operasi watu ginjal. Prekara sing loro kuwe bisa ndadekna wong ginjale ora fungsi, penyakit kiye basa medise gagal ginjal. Wong sing duwe penyakit kuwe paling bisa ditandangi nganggo cara getihe dikumbah, bisa uga oprasi ganti ginjal tapi akehe pada ngumbah getih nggo ngetokna racun karo runtah asile metabolisme awak.

Lagi tembe dikandani kudu ngumbah getih, Bi Sijah kayong pet-petan ora trima darani duwe penyakit gagal ginjal. “Donge doktere priben sih Kang, bisane nyong dituduh gagal ginjal? ngawag peta ora wong sehat-sehat ka dikandakna gagal ginjal. Kiye mriange mung lemes, ngreges pengin muntah, gatel-gatel, ambekan sesek dadi turune angel. Gari njaluk obat sing bisa nggo turu bae ka kangelan nemen,” Bi Sijah ngromyah, Man Damin ora semaur. Pan ngomong apa wong Man Damin wis dikandani ganing dokter penyakit jeroan adong bojone kuwe getihe dipriksa nang laboratorium kreatinine duwur nganti pitu, dong sehat tah kurang sing siji.

BACA JUGA :  Mahasiswa Poltek Harber Raih Best Design Poster

Kreatinin kuwe limbah sing nang getih toli disaring daning ginjal dadine uyuh, lah kiye ginjale ketumpuk kreatinin toli ora bisa ngguwang racun, kuwe jarene sing diarani gagal ginjal.

Jam sewelas megin adoh, Bi Sijah pan glebagan ora bisa merga tangan karo pupu sejine ana slang sing nggo dalan getih maring mesin nggo ngumbah getih. Rasane kayong disiksa ganing dom sing nyucus maring awake. Pancen lamon lagi nelangsa wektu krasane olih mlaku leled. Sejen adong lagi bungah krasane seklendaban. “Kang ketemu pirang prekara nyong getihe kudu dikumbah?” Bi Sijah takon.

“Getihe kowen wis dipriksa nang laboratorium, asile, kudu dikumbah,” semaure Man Damin. Selugune Man Damin ya kangelan olih nerangna tapiken kuwe sing bisa dikandakna. Meningan Man Damin wis takon maring endi-endi ora bab kreatinin sampeken takon Guswo ponakane sing ahli ronsen nang RSCM Jakarta. Kurang renane ngejak Bi Sijah priksa maring dokter Narto bagjane kudu mbayar larang nggo mastikna apa bener bojone kuwe gagal ginjal. “Dok, lamon nyong ora ngumbah getih kepriben?” Bi Sijah takon maning.

“Dong Ibune ora cuci darah, engko kue tambah lara. Bisa nganti endi-endi ora mengko ngeteprek. Aja nganti nyiksa awake dewek oh Bu,” jare dokter Narto. Bi Sijah ora bisa ngomong apa-apa maning wis pasrah apa jare doktere.

Jam sewelas teng, Bi Sijah wis kekes-kekes pan balik. Juru rawat sing pan ngronjoti durung anjog. “Nok, kiye wis pragat oh.” Bi Sijah gemboran. Man Damin sing lagi neng jaba krungu suwarane Bi Sijah labas manjing melu kekes-kekes eben cepet balik.

Man Damin karo Bi Sijah balik numpak becak. Weruh sedawa-dawane gili kayong katon lega. Tuli wong-wong raine katon bungah. “Kang, kiye daning dalan kayong sepi sih? Biasane rame ana uwing-uwing?” “Uwing-uwing?” “Iya uwing-uwing rombongan mobil walikotane.”

“Lah sampeyan belih ngarti?” “Sih ana apa?”“Walikotane ditangkep daning KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oh.” “Ish..! OTT (Operasi Tangkap Tangan)?” “Iya kuwe OTT.”

Man Damin karo Bi Sijah lingak-linguk ndeleng sedawane gili ora weruh balihone walikota karo bakal calon Wakil Walikota Amir Mirza. Jebule jarene tukang becak mau balihone wis pada dironjoti. Bakal pasangan calon Sitha karo Amir Mirza saiki lagi diLANJUTKAN maring KPK merga korupsi. Puas ladas, gawe wirange wong Tegal.

Scroll to top
error: