Sepur Mundak

ORA beda karo wong-wong kampung liyane, wis seminggu luwih nang kampunge Man Damin pada rasan-rasan bab mongtor mabur sing nyublek nang segara, acara ngunduh mantu sing disiarna langsung nang tipi lan mundake rega-rega mergane bensin mundak.

” Kae bocah maksude apa donge acara mantenan bolak-balik disiarna langsung nang tipi, onggrongan nemen. Prengasane paling pentol dewek apa ya? Stasiun tipi ne ya compong maning, genah nang panggonan liya lagi lelayu kas ana mongtor mabur Air Asia nyublek nang segara, eeh malah nyiarnane acara sing ora mutu,” kandane Wa Kamid pas lagi jagongan nang emperan masjid karo Wa Yasik lan Man Damin.

Wong telu kayong pan saben surup karo nunggu adzan maghrib senenge jagongan nang emperan masjid. Rasan-rasan apa bae sing lagi ungsum dibritakna nang koran-koran atawa sing disiarna nang tipi.
” Wis aja digawe sewot adong rika ora seneng nonton ya ganti channel bae gampang ka,” semaure Wa Yasik.

” Ya ora kaya kuwe, Kang. Channel kuwe kan dekene publik ora bisa sepenake dewek nyiarna, toli wong wis dadi milike publik ya publik gelem ora gelem dadi ngartine,” jarene Man Damin nyemauri omongane Wa Yasik. ” Silibriti kawinan, silibriti babaran, silibriti piknik aring eropah, kuwe tembe secuwil sing dadi acara andalane tv reality. Bisa bae nyong kabeh ora seneng tapiken ora babar blas laka sing seneng. Lah wong selibriti kuwe wis dadi dagangan nomer sijine tipi. Maksude dagangan sing nyata-nyata gampang didol.”

Man Damin kayong yahyakha olih ngomong, abong-abonge kas maca koran sing ngulas bab silibriti. ” Wis ora usah crita silibriti Kang, bati-batik enek neng weteng. Mikiri rega-rega mundak bae kayong sutris ka, ” semaure Wa Yasik.
” Pancen tah iya Kang, nyong wingi maring Jakarta pas ketemu Kang Dinhas Yuzak nang busway jurusan Jatinegara – Kampung Melayu, ya ngresula rega-rega sing pada mundak.

Semana uga regane karcis sepur ekonomi melu-melu mundak. Awit tanggal siji Januari 2015 sepur ekonomi pada mundak. Toli mundake ora mupakat, sampeken ping telune rega segurunge. Wis kaya kuwe saben gerbonge regane sejen-sejen. Gerbong ngarep, tengah lan mburi regane sejen.

BACA JUGA :  Bung Karno Ndesep

Kaya sepur Tegal Arum Tegal-Jakarta PP sing awite mung 25 ewu saiki anjog 75 ewu. Lah gerbong bud-budane 55 ewu. Semono uga sepur ekonomi Matarmaja jurusan Malang – Jakarta PP, maune mung 65 ewu dadi 150 ewu, Tawang Jaya Semarang-Jakarta PP sing maune 45 ewu dadi 95 ewu, Brantas Kediri-Jakarta PP sing maune 55 ewu dadi 135 ewu. Dadi pemrentah ora mung medot subsidine bensin tok, sepur ekonomi sing nggo rayat cilik kaya nyong kabeh bae saiki wis ora olih subsidi.”

Man Damin liren olih nerangna, Wa Yasik karo Wa Kamid ngunjal ambekan karo gedeg-gedeg. Let ora suwe Man Damin ngomong maning. “Kyeh Kang , pemrentah pro rayat apa ituh, pengine tah mbangun gedean sing apik, kaya tol laut, gili sing akeh toli dawa, bahasa menterenge kuwe infrastruktur dibenahi kabeh, mung bae ora nduwe duwit. Ya rayate sing nggo tebok oh, dadi subsidine diilangna. Jarene tah engko duwit batine sepur kuwe pan nggo ngragati stasiun, sepure diapiki lan liya-liyane eben numpak sepur luwih anyem toli ora telatan.

Tapiken mbuh priben-priben tetep wong kaya awake dewek seringne diina-ina. Ora diina kepriben numpak sepur ekonomi abon-abongne sepur paling murah, parkire kangelan diparani. Nang stasiun Tegal bae adong esuk pan numpak sepur Matarmaja atawa Tegal Arum kudu mlompati sepur eksekutif Tegal Bahari sing mandeke paling kulon, salagine sepur ekonomi mandeke nang mbang wetan.

Priben ora mlompat wong sepur eksekutif mandek nang rel siji nutupi sepur ekonomi sing nang rel telu. Ya sing numpak sepur ekonomi kudu prembetan lawange sepur eksekutif. Mudune sing lawang sepur eksekutif anjlog, dengkul pating cengkring.

Stasiun Tegal paling keci olih mbenahi, donge priben carane eben sing pan numpak sepur ekonomi ora prembetan dong pan marani sepure. Gawe trowongan apa gawe brug nduwure sepur gadi wong sing pan nyebrang ora deg-degan mbokan sepure sing diprembeti mlaku mangkat, toli ora usah anjlog. Blaine maning mbokan ana sepur argo sing labas ora mandek.”
Bedug maghrib moni wong telu gagiyan wudhu.

Scroll to top
error: